İÇİMİZDEN GEÇEN VESVESEDEN SORUMLU MUYUZ ?

<< < (2/2)

abdulhamit:
VESVESE

Vesvese,lügatlerde şöyle tarif edilir:“Şüphe, tereddüt,kuruntu.Aslı olmayan ihtimal.İnsanın kalbine gelen kötü düşünceler.Vesvese kalbe,şeytan ve insanın kendi nefsi tarafından verilir.”
Vesvesenin tıptaki adı,biraz farklıysa da,obsesyondur.Obsesyon;irade dışı gelen,kişiyi tedirgin eden,benliğine yabancı,şuurlu gayretle kovulamayan ve tekrarlayan düşüncelere verilen addır.
Mesela,abdest alınırken ,namaz kılarken inatla kişinin aklına gelen küfürlü sözler,inkarcı fikirler bu türdendir.
Vesvesesi olan kişi,çoğu zaman dıştan farkedilmez.Halbuki kişi kendisiyle savaş halindedir, huzursuzdur.Kimseye derdini anlatamaz.Kime anlatsa“Bırak bu saçma sapan düşünceleri”derler.Oysa bu düşüncelerin saçma ve mantıksız olduğunu kendisi de biliyordur,fakat elinde değildir,kovmakla gitmezler.
Aslında vesvesenin azı zararlı değildir;hatta faydalıdır.Bu sayede insanlar titizlenir.Kapıyı, pencereyi,elektrikleri,tüpgazı kontrol ederler. Temizliklerine,abdestlerine dikkat ederler. Fakat hududu aşıldı mı felaket gelir.

TEMİZLİK DÜŞKÜNLÜĞÜ

Vesvese,en çok temizlik konusunda olur.Böyle kişiler,defalarca abdest alırlar.Tuvalaete girdiklerinde saatlerini harcarlar.Gusül abdesti almak için çok uzun süre banyoda kalmaları dikkat çeker.
Vesvesesi olan bir hastam,abdeste başlıyor veo kadar tekrarlıyordu ki ancak namaz vakti bitmek üzere iken abdesti alıp namaza durabiliyordu.Namazdan sonra yine“Abdestim bozulmuştur”zannıyla tekrar adeste başlıyor ve namaza durabilmesi ancak diğer namazın vaktine doğru gerçekleşebiliyordu.
Böylelikle bütün günü su ile haşir neşir halde geçiriyordu.
Diğer bir hastam ise namaza başladığında yellendiği zannıyla ara veriyor,yine uzun uzun abdest aldıktan sonra tekrar namaza duruyordu.Bir sonraki namaz vakti gelmesine rağmen namazı kılmaya muvaffak olamıyordu.
Bu tip vesveseli kişilerin gusül abdesti almaları da saatler sürer.“Acaba koluma,bacağıma su değmedi mi”diye tekrar tekrar su döker,guslü uzattıkça uzatırlar.
Halbuki temizliğin faydaları saymakla bitmez ve yaşamak için de mecburiyettir.Temizliği ihmal ettiğimiz takdirde,hem toplumla uyumumuz hem sağlığımız bozulur.Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Temizlik imandandır.”buyurmuştur.
Fakat temizliği aşırıya vardırma vesvesenin bir şeklidir.Bazı vesveseli hanımlar,hergün ev yıkarlar. Elleri bir şeye değdi mi sabunlarlar.Hayatlarını da bu titizlikleriyle zehir ederler.Kırk yaşlarındaki bir hanım hastamın,ellerinin sabunla yıkanmaktan soyulduğunu biliyorum.Artık günleri banyoda ve lavoba önünde geçirmeye başlamıştı.
Özellikle dindarlarda görülen vesvesenin bir kısmı temizlikte aşırı titizliktir.Bebekleribelki kirlidir diye kucaklarına almazlar.Bir hastam“İnanın doktor bey çocuğumu kucağıma alamıyorum demişti”demişti.
Bu kişilerin en başta vesveseli olduklarını kabül etmeleri gerekir.Bu konuda telkin yapmalı, uyguladıkları aşırılıkları,bu gözle değerlendirmeleri sağlanmalıdır.Yine vesveseli kişilerin bu fikirleri,“Vesvesedendir”deyip kısa kesmeleri şarttır.İslam,neyin temiz neyin pis olduğunu açıklamıştır.Bunun dışında çıkmak hem insanın kendine işkencedir,hem de dini açıdan uygun olmayan bir durumdur.

VESVESE NEDİR?

Vesvese,şeytanın insan kalbini kurcalaması ve hayal aynasına bir kısım resim ve manzaralar,hatıra ve hayaller atması demektir.Şeytanın bir insana bilhassa mümine karşı oynayacağı son oyun, kullanacağı son siper,son mevzi ve silah vesvesedir. O,küfür ve dalalet adına alt edemediği kimseye karşı çaresizliğin ifadesi olarak“vesvese”ok ve mermisini kullanır.Bu cihetle vesvese,şeytanın“Bana yar olmadın,kendine de olma”düşüncesiyle,mümini kendinden etme çırpınış ve gayrettir.

GUSÜL NE ZAMAN GEREKİR?

İlmihal kitaplarında gusül abdestinin gerektiği haller sıralşanmıştır.Ama vesveseli kişiler,her fırsatta gusül alır.Vesveseli bakış açıları bunu gerektirir.
Bir hanım hastam,bir erkek gözüne iliştiğinde gusül abdesti alma gereğini duyuyordu.Bir de banyoda uzun kalma buna eklendiğinde bütün günü su altında geçirmeye başlamıştı.
Diğer bir hastam ise,genç bekar erkeklerde görülen normal sızıntıyı(mezi)meni zannediyor ve yine banyoya koşuyordu.Halbuki meni şehvetle ve kesik kesik atılan sıvıdır.

YELLENME MESELESİ

Vesveseli kişilerde sık görülen bir özellik de yellendiklerini zannederek abdest tutamamaktır.Bu kişilerin namazı yarı bıraktıkları bile olur.Onların yellenme zannettikleri şey,makat bölgesini çevreleyen ince kasların otamatik kasılmalarıdır. Vesveseli kişilerde zaten dikkat makat çevresine yöneldiği için bir takım kıpırtılar hissetmeleri tabiidir.Bu durum yellenme değil,oradaki kasların kıpırdanmasıdır.Hemen abdestin bozulduğunu kabül etmeyeceklerdir.Kokuyu veya sesi duymaları şarttır.Kıpırtı hallerinde inadına abdestli olduklarını kabul ederek namazlarını kılacaklardır.

İNKAR FİKİRLERİ

Bir diğer vesvese de,özelliklede namaz kılarken gelen küfür sözleri,inkar düşünceleridir.Kişi tam namaza durur,kafasında Allah’ın varlığını inkar ettiğini zanneder veya hayaline çirkin tasavvurlar gelir.Bu durum kişiyi rahatsız eder,bunalıma sürükler.Ne yapacağını şaşırtır.Ya iyi müslüman olmadığını düşünür veya nifak içinde olduğunu zanneder.
Bunlar doğru değildir.Küfe ve şirke düşme endişesinin kendisi,zaten insanın hayaline ve zannına düşen şeyleri isreyerek tasavvur etmediğini gösterir. Vesvese tam tersine imanı sağlam,inancı kuvvetli kişilerde olur.Şeytan,kişiyi amel yapmaya sevk edemediği için vesvese vermiştir.Vesvesenin ilacı da bu düşüncelere aldırış etmemek,ciddiye almamaktır.

NE YAPMALI?

Vesvese bir rahatsızlıktır,kuruntu halidir.Bu rahatsızlıkta,kişinin kafasına garip,mantık dışı fikirler gelir.Bu fikirler irade dışıdır.
Kişiye yabancı olan fikirlerden rahatsızlık duyulur.Bu fikirler atılmak istenir,ancak başarılı olunmaz Kendisini zorladıkça fikirler hem artar hem çeşitlenir.
Kişi mantığıyla ve aklıyla bu fikirleri değerlendiğinde daima saçma ve mantıksız olduğunun farkındadır.
Bir kimsenin kalbine gelen Allah’ı ve ahireti inkar,küfre müteallik sözler gibi düşünceler de vesvesedir.İşin garip yanı vesvese imanı kuvvetli kişilerde olur.İmansızlar bu şekilde vesveselere tutulmazlar.Yani vesvese,bir iman işaretidir.
Yirmi yaşındaki erkek hastam kafasına gelen inkar düşüncelerden çok rahatsızdı ve“Acaba ben imansız mıyım?”diye soruyordu.Kendisine inkarcı birinin bu halden rahatsızlık duymayacağını,ancak inançlı olanın bu şekilde şikayetçi olarak doktora müracaat edebileceğini anlattım.

VESVESE KONUSUNDA HADİS-İ ŞERİFLER

Vesvesenin günahı yoktur.Kişi kendisine gelen vesveselerden dolayı dinen mesul sayılmaz.Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.)şu hadis-i şerifleri açıktır.
“Vesvese imanın ta kendisidir.”
“Namazda vesvese dindar ve sarih imandandır”
“Ağızla söylemedikçe,buna uygun hareket edilmedikçe,Allahü Teala ümmetimin içinde olan vesveseleri affeder.”
“Vesvese şeytandandır.Abdest alırken,guslederken ve necaset temizlerken şeytanın vesveselerinden sakının!”
“İşlerin hayırlısı vasat olanıdır.”
“Allahü Teala’nın size verdiği kolaylıklardan,ruhsatlardan istifade edin!”
“Allahü Teala,azimetle hareket edilmesini de sever.”
“Bir zaman gelecek ki,insan temizlikte fazla titiz hareket edecek,(vesveseye düşerek)dinde haddi aşacaklardır.”
“İnsan kalben ve fikren hakaik-ı ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman,bilhassa namaz ve ibadet esnasında,gerek şeytan tarafından,gerekse nefsi tarafından pek fena,pis ve çirkin vesveseler,hatıralar,sinekler gibi kalbe,akla hucüm ederler.Bu gibi hevai,vehmi ve çirkin şeylerin defiyle uğraşan adam,o vesveselere mağlup olur.Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi müdafaayı terk edip onlar ile uğraşmamaktadır.Evet,arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar.Onlara karışılmadığı takdirde,insanı terkeder,giderler.Hem o vesveselerin ne hakaik-i İlahiyye nede senin kalbine bir mazarratı (zararı)yoktur.Evet,pis bir menzilin deliklerinden semanın güneş ve yıldızlarına cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz.Ve fena bir tesir etmez.
(Haşiye):O çirkin sözler senin senin kalbinin sözleri değil.Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessifdir.Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor.Mesela,aynanın içindeki yılanın timsali ısırmaz.Ateşin misali yakmaz.Ve necasetin görünmesi ayineyi telvis etmez.”
(Bediüzzaman Said Nursi Vesvese Risalesi)

VESVESE DAHA ÇOK KİMLERDE OLUR?

Vesvese,daha çok kendini cani gönülden dine vermiş,imanı kavi ve dizginleri şeytanın elinden koparıp almış,Allah’a karşı ubudiyetini az çok yapan ve iman mevzuunda da terakki edip,safette ulaşan bazı Müslümanlarda olur.Kalbi istidadlarıyla iç aleminde ilerleme yolunda da olan,arşiye ve kavsiyeler çizerek insan-ı kamil mertebesine tırmanan müminler,yolun puslu noktalarında şeytanın vesvesesi ile yüz yüze gelirler.
Vesvese kafirde olmaz.Kafirin küfrü vesvese değil,belki hesaplı,planlı ve inadi bir küfürdür.

VESVESENİN TEDAVİSİ

Vesvesenin üzerinde durulmaması ve dert haline getirilmemesi gerekir.Vesvese,büyütülmemeli,aksine küçümsenmelidir.Vesveseden dolayı üzülmek doğru değildir.
En tesirli metod yaşayarak üstüne gitmektir.Bu metodda hasta bütün şikayatlerini hafiften ağıra,kolaydan zora doğru bir liste halinde sıraya sokar.En hafif ve en kolay belirtilerden giderek ağırlaşanve zorlayan şikayetlere doğru üstüne gitme egzersizleri yapılır.Mesela;elleri kirlenecek diye bir yere dokunmayan bir kişiye önce kolay dokunabileceği şeylere dokunma,el yıkama sürelerini giderek azaltma talimleri yaptırılır.Dokunma ile ortaya bunaltı çıkar,buna dayanması istenir.Hatta bunaltı ve sıkıntıyı arttıracak fiiller yapması,bunu yaşaması sağlanır.
Sözgelimi abdesti bir kere aldıktan sonra namaz kılması istenir.Kişi sıkıntı duyar,bunalır ama namaz kılar.Ayrıca hastanın sorunu çözmesine yardımcı olacak,zemin hazırlayacak ilaçlar verilir.İlaçların çok faydası vardır ve tedaviyi kolaylaştırırlar


ALINTI

Garipdost:
(VESVESENİN kaynağı şeytan ve nefstir. Bunlar aslı olmayan kuruntulardır.
Halbuki ilham ise kula Allah tarafından hissetirilmedir. Sezmedir .Allah bazı kullarına herhangi birşeyi hissettirir, sezdirirse bu ilhamdır.)
Kalbimize gelenin şeytani mi , rahmani mi olduğunu nasıl anlarız peki?
Bu konuda da yardımlarınzı rica edebilirmiyiz?

abdulhamit:
Alıntı

Kalbimize gelenin şeytani mi , rahmani mi olduğunu nasıl anlarız peki?
Bu konuda da yardımlarınzı rica edebilirmiyiz?


Bunu anlamak çok zor olmasa gerek. Yani çok kolaydır. Allahın emir ve yasaklarına zorlayıcı kalbe veya akla gelen her ses vesvese olmaktadır

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa