Kur'ân'ı dinleyerek hatim yapılır mı?

(1/1)

TaLiA:
Kur'ân mukabelesinde, Kur'ân okumasını bilen birisi okuyanı takip ederek, bilmeyen de sadece dinleyerek Kur'ân hatim yapmış olur mu?

Ayrıca teyp, radyo, TV veya CD'den okunan Kur'ân-ı Kerimi, Kur'ân'dan takip ederek veya sadece dinlemekle hatim yapılmış olur mu?

Kur'ân mukabelesi âdeti, ilk olarak Peygamber Efendimizle (a.s.m.) Hz. Cebrail'in Kur'ân'ı karşılıklı okumaları, birisinin okuyup diğerinin dinlemesi tarzında başlamıştı. Hadiste Peygamberimizle (a.s.m.) Hz. Cebrail'in Kur'ân mukabelesi için "Fe-yüdârisuhû" ifadesi kullanılır. Bu ibareyi Buharî mütercimi Aynî şöyle açıklar:

"Kur'ân-ı Kerimi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmla Hz. Cebrail karşılıklı okurlardı. Bu okuyuşu daha sonra Kur'ân hâfızları devam ettirmişlerdir. Yani, meselâ on âyet birisi okur, diğeri dinler, on âyet de birisi okur, diğeri dinlerdi; bu müşterek bir okumaydı." (Umdetü'l- Karî, 1:75.)

Bugün cami ve mescitlerimizde ise bir veya birkaç hâfız her gün bir cüz'ü paylaşarak okuyor; okumasını bilen Müslümanlar Kur'an'dan takip ediyor, bilemeyenler de sadece dinliyorlar. Ramazan'ın son gününde de 30. cüz okunarak Kur'ân hatmedilmiş oluyor. Burada sadece Kur'ân okuyan hâfızlar değil, hem Kur'ân'ı takip edenler, hem de bir ay boyu aralıksız dinleyenler Kur'ân'ı hatmetmiş sayılıyorlar ve sevabını alıyorlar. Kur'ân'ı dinlemek, okumaktan daha sevaplıdır. Bu husustaki hadislerin meâlleri şöyle: "Kur'ân okuyan için bir sevap, dinleyen için iki sevap vardır." "Kim Allah'ın kitabından bir âyeti can kulağıyla dinlerse, onun için iki kat sevap yazılır." (Dârimî, Fedâilü'l-Kur'ân: 10.)

Demek ki, Kur'ân-ı Kerimi dinlemek, onu okumaktan daha sevaplıdır. Kur'ân'ı dinleyen kimse onu dinleme sevabını aldığı gibi, tamamını dinleyen de aynı sevabı kat kat almaktadır.

Kur'ân'ı bizzat okuyandan dinleyenin durumu böyle olduğu gibi, teyp, TV ve CD'lerden dinleyenler de aynı sevabı alırlar. Çünkü bu âletler ses yansıması olmayıp okuyanın sesinin aynısıdır. Okuyandan bizzat dinlemekle, böyle bir vasıtayla dinleme arasında bir fark yoktur. Her iki halde de değişen bir şey bulunmuyor. Yani Kur'ân'ın lafzında, kelime ve âyetlerinde bir değişiklik söz konusu değildir. Yani Kur'ân'ı dinlemekle Kur'ân sevabını alan kimse, aynı zamanda hatim sevabını da alıyor demektir.

* * *

Sayın Hocam, Eyüp Sultan'ı ziyaret nasıl olmalıdır. Ondan dua istesek olur mu?

Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebû Eyyup Ensarî (r.a.) halk arasında Eyüp Sultan olarak bilinir. Eyüp Sultan'ı, diğer türbeleri ve mezarları ziyaret etmenin asıl amacı, ölümü hatırlamak, dünyanın geçici olduğunu, bir gün gelip bizim de o aleme göçeceğimizi düşünmektir. Peygamberimizin tavsiyeleri de bu yöndedir. Türbe ve mezar ziyareti için gidilir, selam verilir, onlara dua edilir, fatihalar okunur. Onlardan bir şey istenmez, bir dilekte bulunulmaz. Çünkü onların dünya ile irtibatı kalmamıştır. Ne istersek Allah'tan istemeli, Ondan beklemelidir. Çünkü Allah Hayy'dir, diridir, bütün dualarımızı işitir ve karşılık verir.

Mehmet PAKSU

maxpayna:
Alıntı


Ayrıca teyp, radyo, TV veya CD'den okunan Kur'ân-ı Kerimi, Kur'ân'dan takip ederek veya sadece dinlemekle hatim yapılmış olur mu?

Kur'ân mukabelesi âdeti, ilk olarak Peygamber Efendimizle (a.s.m.) Hz. Cebrail'in Kur'ân'ı karşılıklı okumaları, birisinin okuyup diğerinin dinlemesi tarzında başlamıştı. Hadiste Peygamberimizle (a.s.m.) Hz. Cebrail'in Kur'ân mukabelesi için "Fe-yüdârisuhû" ifadesi kullanılır. Bu ibareyi Buharî mütercimi Aynî şöyle açıklar:

"Kur'ân-ı Kerimi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmla Hz. Cebrail karşılıklı okurlardı. Bu okuyuşu daha sonra Kur'ân hâfızları devam ettirmişlerdir. Yani, meselâ on âyet birisi okur, diğeri dinler, on âyet de birisi okur, diğeri dinlerdi; bu müşterek bir okumaydı." (Umdetü'l- Karî, 1:75.)

Bugün cami ve mescitlerimizde ise bir veya birkaç hâfız her gün bir cüz'ü paylaşarak okuyor; okumasını bilen Müslümanlar Kur'an'dan takip ediyor, bilemeyenler de sadece dinliyorlar. Ramazan'ın son gününde de 30. cüz okunarak Kur'ân hatmedilmiş oluyor. Burada sadece Kur'ân okuyan hâfızlar değil, hem Kur'ân'ı takip edenler, hem de bir ay boyu aralıksız dinleyenler Kur'ân'ı hatmetmiş sayılıyorlar ve sevabını alıyorlar. Kur'ân'ı dinlemek, okumaktan daha sevaplıdır. Bu husustaki hadislerin meâlleri şöyle: "Kur'ân okuyan için bir sevap, dinleyen için iki sevap vardır." "Kim Allah'ın kitabından bir âyeti can kulağıyla dinlerse, onun için iki kat sevap yazılır." (Dârimî, Fedâilü'l-Kur'ân: 10.)

Demek ki, Kur'ân-ı Kerimi dinlemek, onu okumaktan daha sevaplıdır. Kur'ân'ı dinleyen kimse onu dinleme sevabını aldığı gibi, tamamını dinleyen de aynı sevabı kat kat almaktadır.


pekiyi peygamberimiz ya da hafızlar neden kuranı okurlardı ? şimdi neden okunuyor ?
acaba peygamberde cebrail ile birlikte hatim mi indiriyordu ?


Alıntı

Kur'ân'ı bizzat okuyandan dinleyenin durumu böyle olduğu gibi, teyp, TV ve CD'lerden dinleyenler de aynı sevabı alırlar. Çünkü bu âletler ses yansıması olmayıp okuyanın sesinin aynısıdır. Okuyandan bizzat dinlemekle, böyle bir vasıtayla dinleme arasında bir fark yoktur. Her iki halde de değişen bir şey bulunmuyor. Yani Kur'ân'ın lafzında, kelime ve âyetlerinde bir değişiklik söz konusu değildir. Yani Kur'ân'ı dinlemekle Kur'ân sevabını alan kimse, aynı zamanda hatim sevabını da alıyor demektir.


o zaman sesini teybe-cd ye kaydetmiş insan başkalarının onu binlerce kez dinlemesinden binlerce bonus( sevap) kazanıyor demek sonucu çıkar mı ? çıkar ise hemen bir bant kaydına başlamak isterim....


Alıntı

Sayın Hocam, Eyüp Sultan'ı ziyaret nasıl olmalıdır. Ondan dua istesek olur mu?
....diğer türbeleri ve mezarları ziyaret etmenin asıl amacı, ölümü hatırlamak, dünyanın geçici olduğunu, bir gün gelip bizim de o aleme göçeceğimizi düşünmektir. Peygamberimizin tavsiyeleri de bu yöndedir. Türbe ve mezar ziyareti için gidilir, selam verilir, onlara dua edilir, fatihalar okunur.


amaç mezar ziyareti ve hedef ölümü hatırlama silkinmi ise, neden kocaa mezarlık ziyaret edilmez de sadece bir kabirin olduğu türbe ziyaret  edilir ?

hem bizim de gidecek olduğumuz yer türbe değil mezarlıktır hem de bir mezar görmek yerine binlerce mezar görmek insanı daha bir silkeler düşüncesindeyim...

tabii niyet mezar ziyareti ile ölümü hatırlamak ise...!!

abdulhamit:
"Alıntı

Kur'ân okuyan için bir sevap, dinleyen için iki sevap vardır." "Kim Allah'ın kitabından bir âyeti can kulağıyla dinlerse, onun için iki kat sevap yazılır." (Dârimî, Fedâilü'l-Kur'ân: 10.)

Birisi bana bu sevab olayını izah etsin çünkü hiç anlayamadım . Dese ki, peygamber öyle demiş, niye öyle demiştir o halde. Okuyanın sevabı, dinleyenden neden az oluyormuş !

Navigasyon

[0] Mesajlar