İslami Düşünce Platformu (Arsiv Ana sayfa) => Kur'an Soruları

Konu: Kur'an Soruları

Sayfa: 1 [ 2 ]

FECR 08.05.2009 08:42:50
17-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi rivayet tefsiridir?

A-FİZİLAL'İL KUR'AN

B-HAK DİNİ KURAN DİLİ-ELMALI TEFSİRİ

C-RUHUL BEYAN

D-İBNİ KESİR TEFSİRİ-TEFSİRUL KUR'ANİL AZİM

FECR 12.05.2009 05:51:06
18-Kur'an'da bir sure vardır ki her ayetinde Allah lafzı geçmektedir.Bu hangi suredir?

A-MUCADELE

B-FATIR

C-ENFAL

D-HUCURAT

FECR 13.05.2009 07:36:43
19-Subhaneke Duası Hangi Surede Geçmektedir?

A-BAKARA

B-ALİ İMRAN

C-MAİDE

D-HİÇBİRİ(KUR'AN'DA GEÇMEZ)

ahmet keçaş 13.05.2009 10:03:00
D-HİÇBİRİ(KUR AN DA GEÇMEZ)Smiley

ahmet keçaş 13.05.2009 10:25:28
Sorular bi hayli fazla imiş yeni farkettim. İnşAllah müsait bi vakitte hepsini cevaplamaya çalışırım.

FECR 13.05.2009 15:12:37
20-Namazda Tahiyatta Okuduğumuz "Rabbena Âtina" duası hangi surede geçer?


A-BAKARA

B-ALİ İMRAN

C-MAİDE

D-HİÇBİRİ(KUR'AN'DA GEÇMEZ)

FECR 18.05.2009 06:19:25
21-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi dirayet tefsiri sınıfına girer?

A-İbni Kesir

B-Fi Zilalil Kur'an

C-Taberi Tefsiri

D-Bahru'l-Ulum

FECR 20.05.2009 13:54:41
22-Aşağıdakilerden hangisi tefsir usülünün konularından biri değildir?

A-MUHKEM ve MÜTEŞABİH

B-HURUFU MUKATTAA

C-ELFAZI KÜFR

D-NASİH ve MENSUH

FECR 21.05.2009 13:05:17
23-Kur'an'da tam olarak ilk inen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A-ALAK

B-MÜDDESİR

C-MÜZZEMMİL

D-FATİHA

FECR 22.05.2009 11:09:43
24-Kur'an hangi halife zamanında mushaf haline getirildi?

A-Hz.EBU BEKİR

B-Hz.ÖMER

C-Hz.OSMAN

D-Hz.ALİ

FECR 23.05.2009 13:10:30
25-Kur'an hangi halife  zamanında çoğaltıldı?

A-Hz.EBU BEKİR

B-Hz.ÖMER

C-Hz.OSMAN

D-Hz.ALİ

Rahmetli 25.05.2009 09:04:21
Allah razı olsun, emeğine sağlık...

zarifcebirgarip 06.10.2009 14:22:11

1-Aşağıdaki şıklardan hangisi Kur'an'da geçen Kur'an'ın niteliklerinden veya isimlerinden birisi değildir?


A-Aceb
B-Nezir
C-Mushaf
D-Merfua

2-     Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-      Allah'ın verdiği nimete karşılık, nimetin artması için hamd edilir.
B-     Hayırlı bir işe başlarken, çoğunlukla da o işi bitirince hamd edilir.
C-      Hamd, şikayetçilik ve nankörlüğe karşı bir ilaçtır.
D-     Her şey, bütün varlıklar Allah'ı tesbih etmektedir.

3-     "Benim .............. her şeyi içine alıp kuşatmıştır."  Mealindeki A'raf suresi 156. ayette      geçen bu ifadede, boş bırakılan kelime hangisidir?


A-  Azabım           B-  Rahmetim                  C-  Affım         D-   Rızkım
 
   
4.-Aşağıdaki cümlelerden hangisi Fatiha  suresi için söylenemez?

A-Fatiha; "açan" anlamına geldiği için vahye açılan kapıdır
B-Fatiha'nın bir adı da "Ummul Kitap-Kitabın anası" dır
C-Fatiha'yı ölülerin arkasından "yedisinde","kırkında" ve "mübarek gecelerde" okunması gerekir
D-Fatihasız namaz olmaz

5-Kur'an'da "Benim sizinle ilgim yok; doğrusu sizin görmediğinizi ben görüyorum ve şüphesiz Allah'tan korkuyorum, Allah'ın azabı şiddetlidir" sözünü kim söylüyor?

A-Hz.NUH
B-ŞEYTAN
C-FİRAVUN
4-Hz.LUT
   
6-Aşağıda kavramlardan hangisi Fatiha suresinde geçmez?

A-Takva
B-Hidayet
C-Dalalet
d-İbadet
   
7-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur'an'da geçmez?

A-Tevhid
B-Şirk
C-Sünnet
D-Yemin
   
8-Kafirlerin,zalimlerin,müşriklerin dünyada iken rızıklarının verilmesi ve rızıktan mahrum bırakılmamaları Allah'ın hangi sıfatının/isminin gereğidir?

A-Rahim
B-Rahman
C-Rab
D-Rauf
 
9-Aşağıdakilerden hangisi fatiha suresinin isimlerinden birisi değildir?

A-Seb'ul Mesani
B-Sure-i Hamd
C-El-Vafiye
D-Furkan
   
10-Bakara ve Âli İmran surelerine ortak ne ismi verilir?


A-Zehravan
B-Sure-i Elif Lam Mim
C-Sure-i Fazile
D-Sure-i Medine

11.  Mütenebbî ne demektir?

A-   Son peygamber
B-   Sahte peygamber
C-   Velî ve peygamber arasındaki mertebe
D-   Kendisine Kitap verilmemiş peygamber
   
12-Müminlerin amel defteri Kur'an'da hangi kavram ile ifade edilir?

A-İLLİYYUN
B-SİCCİN
C-ASHAB'UL YEMİN
D-KİTAB
   
13-Kur'an'a göre aşağıdaki ahirette sorguya çelilmeyecek olanlar kimlerdir?

A-Müminler
B-Peygamberler
C-Kafirler
D-Hiçbiri(Hepsi de sorguya çekilecek)
   
14-Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumsuz insanlar için kullanıllır?

A-ASHABU'L YEMİN
B-MUKARREBUN
C-ESFELİ SAFİLİN
D-HANİF
   
15-Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumlu insan için kullanılır?

1-ŞAKİ
2-MUFSİD
3-MUSLİH
4-ASHABUL MEŞ'EME

16-Aşağıdakilerden hangisi hasene(iyilik)in topluma mal edildiği yani toplumsallaşan iyilik olduğu zaman aldığı kavramdır?

A-BİRR
B-SALİHAT
C-HAYR
D-TAYYİB
   
17-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi rivayet tefsiridir?

A-FİZİLAL'İL KUR'AN
B-HAK DİNİ KURAN DİLİ-ELMALI TEFSİRİ
C-RUHUL BEYAN
D-İBNİ KESİR TEFSİRİ-TEFSİRUL KUR'ANİL AZİM
   
18-Kur'an'da bir sure vardır ki her ayetinde Allah lafzı geçmektedir.Bu hangi suredir?

A-MUCADELE
B-FATIR
C-ENFAL
D-HUCURAT
   
19-Subhaneke Duası Hangi Surede Geçmektedir?

A-BAKARA
B-ALİ İMRAN
C-MAİDE
D-HİÇBİRİ(KUR'AN'DA GEÇMEZ)

20-Namazda Tahiyatta Okuduğumuz "Rabbena Âtina" duası hangi surede geçer?

A-BAKARA
B-ALİ iMRAN
C-MAİDE
D-HİÇBİRİ(KUR'AN'DA GEÇMEZ)
   
   
21-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi dirayet tefsiri sınıfına girer?

A-İbni Kesir
B-Fi Zilalil Kur'an
C-Taberi Tefsiri
D-Bahru'l-Ulum
   
22-Aşağıdakilerden hangisi tefsir usülünün konularından biri değildir?

A-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
B-HURUFU MUKATTAA
C-ELFAZI KÜFR
D-NASİH ve MENSUH

23-Kur'an'da tam olarak ilk inen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A-ALAK
B-MÜDDESİR
C-MÜZZEMMİL
D-FATİHA
   
24-Kur'an hangi halife zamanında mushaf haline getirildi?

A-Hz.EBU BEKİR
B-Hz.ÖMER
C-Hz.OSMAN
D-Hz.ALİ
   
25-Kur'an hangi halife  zamanında çoğaltıldı?

A-Hz.EBU BEKİR
B-Hz.ÖMER
C-Hz.OSMAN
D-Hz.ALİ

   


KUR'AN SORULARININ CEVAPLARI:
1-C
2-A
3-B
4-C
5-B
6-A
7-A
8-B
9-D
10-B
11-B
12-A
13-D
14-C
15-C
16-B
17-D
18-A
19-D
20-A
21-B
22-C
23-D
24-A
25-C


Word belgesi olarak indirmek için ; http://rapidshare.com/files/289349389/Kuran_Sorularae__1.rtf.html

FECR 06.10.2009 14:25:58
Allah razı olsun world belgesi haline getirdiğiniz için.


Sayfa: 1 [ 2 ]